Rok 2023/2024

 • „Pamiętaj mnie…”

  • 26 czerwca 2024

  Ten rok szkolny 2023/2024 zakończyliśmy bardzo lirycznie… choć nie żegnaliśmy ósmoklasistów, przyszedł czas na inne pożegnania.

  Uroczyste zakończenie roku rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym w Przylesiu. Ksiądz Jacek Olewicz, w trakcie kazania mówił o wdzięczności za wszystko to, co zostało nam dane. Za kolejny rok, pełen sukcesów i porażek, zwyczajnych i nadzwyczajnych dni. Uczniowie pięknie włączyli się w eucharystię czytaniami, śpiewem i modlitwą.

  W PZSP w Przylesiu klasy 6 i 7 zaprosiły nas na program telewizyjny, w czasie którego poznaliśmy pracę w szkole „od kuchni”, nie zabrakło gościa programu – dyrektor Marzeny Kamińskiej, która wręczyła nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce, stypendia (uczniowie z najwyższą średnią – Adam Pieczarka, Zuzanna Grabny, Dominik Boryczko), podziękowania dla rodziców, którzy na co dzień pomagali szkole. Dziękujemy za fantastyczną akcję malowania szkoły!

  W dalszej części programu pożegnano wieloletnią nauczycielkę – panią Ewę Wolan, która w tym roku odeszła na w pełni zasłużoną emeryturę. Pożegnano również pana Grzegorza Galanta oraz panią Annę Nowacką, którzy postanowili kontynuować swoją pracę pedagogiczną w innych szkołach. Klasa 6 i 7 potrafią dawkować wzruszenie jak nikt inny, więc nie zabrakło morza łez na widowni.

  Ten rok jest również szczególny, ponieważ po 17 latach, nasza pani dyrektor – Marzena Kamińska – zdecydowała się na rezygnację z funkcji dyrektora szkoły. We wzruszającej przemowie popłynęły słowa wdzięczności do uczniów, grona pedagogicznego, pracowników administracyjnych i rodziców. Na szczęście zostaje w szkole jako nauczyciel i jest to bardzo dobra wiadomość!

  I ja tam byłam i się wzruszyłam, za wszystko, czego doświadczyłam w ciągu tych kilku lat pracy – serdecznie dziękuję!

  Spokojnych, słonecznych, pełnych radości wakacji i sukcesów w dalszym życiu.

  Pamiętajmy, że „…ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”

  Tekst: Anna Nowacka
  Foto: Agnieszka Mańka –Nowak, Anna Nowacka