Rok 2020/2021

 • Pasowanie na przedszkolaka

  • 13 października 2020

  18 września 2020 r. odbyła się ważna Uroczystość dla dzieci, pasowanie na przedszkolaka.
  Uroczystość zaczęła się od powitania Pani Dyrektor Marzeny Kamińskiej oraz od przedstawienia krótkiej części artystycznej, dzieci śpiewały, tańczyły oraz mówiły wierszyki. 
Po części artystycznej dzieci złożyły przysięgę, w której obiecały, że będą zgodnie się bawiły, mówić dziękuję, przepraszam oraz proszę, Pań nie zasmucać oraz śmieci do kosza wyrzucać.
  Po złożonej przysiędze dzieci nastąpił akt pasowania, gdzie Pani Dyrektor wypowiadając słowa „Pasuję Cię na Przedszkolaka” dotykała ramienia każdego dziecka za pomocą „Ołówka”.
  Na pamiątkę tej uroczystości każdy przedszkolak dostał dyplom oraz mały upominek.

  Dziękujemy każdemu za zaangażowanie oraz pomoc w przygotowaniu

  Opracowała: Helena Romanowicz