Rok 2009/2010

 • Pasowanie na ucznia

  • 23 lutego 2018

  „Witaj szkoło” … tymi słowami piosenki dnia 27 października rozpoczęła się uroczystość pasowania na ucznia klasy I w obecności Pani Dyrektor, nauczycieli, rodziców i pozostałych uczniów.
  Uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego przygotowanego przez wychowawczynię Jadwigę Jędrzejczyk oraz uczniów klasy pierwszej, w trakcie którego główni bohaterowie złożyli ślubowanie na flagę narodową.

  Ślubuję być dobrym Polakiem
  Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
  Przyrzekam uczyć się pilnie,
  szanować wszystkich, którzy pracują w szkole.
  Będę starał się być dobrym kolegą,
  przyjacielem zwierząt i roślin.
  Chcę swym zachowaniem i nauką
  sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

  Następnie zostali pasowani na prawowitych uczniów Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu.
  Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy, od rodziców „kuferki obfitości”, a od klasy VI kalkulatory.
  Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez ich rodziców.

  Gorące słowa podziękowania należą się rodzicom za wszelką pomoc przy organizacji uroczystości.

  W poczet uczniów zostały wpisane następujące dzieci:

  1. Bednarczyk Nicole
  2. Bogacki Daniel
  3. Iwasieczko Adrian
  4. Iwasieczko Sandra
  5. Juźków Patrycja
  6. Marecik Filip
  7. Maryszczak Michał
  8. Mroczka Rafał
  9. Piasecka Michalina
  10. Rzońca Izabela
  11. Sacha Patryk
  12. Semenowicz Monika
  13. Wiatrowska Joanna