Rok 2015/2016

  • Pasowanie na ucznia klasy I

    • 30 sierpnia 2018

    Najważniejszym wydarzeniem dla uczniów klasy pierwszej i ich rodziców na początku nauki w szkole jest pasowanie na ucznia. Do tej uroczystości dzieci przygotowywały się już od pierwszych dni nauki szkolnej. 24 października 2015 r. ubrani na galowo pierwszoklasiści zgromadzili się w sali gimnastycznej naszej szkoły, aby wziąć udział w tym tak ważnym dla nich wydarzeniu. Dodatkową motywacją, by pięknie się zaprezentować przed zgromadzonymi gośćmi było połączenie pasowania z uroczystością Nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz 70 – lecia szkoły. Mimo ogromnej tremy uczniowie świetnie sobie poradzili z prezentacją przygotowanych wierszy i piosenek. Wszyscy przyglądali się z dużym zainteresowaniem występom pierwszoklasistów i nie szczędzili braw po ich zakończeniu. „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Przylesiu”- wypowiedziane przez Panią Dyrektor Marzenę Kamińską oraz wręczenie legitymacji i pamiątkowych dyplomów zakończyło oficjalną część uroczystości. Następnie uczniowie zostali obdarowani przez rodziców rożkami z niespodzianką. Uroczystość pasowania na ucznia zakończyła się słodkim poczęstunkiem, który został przygotowany przez rodziców uczniów klasy pierwszej . Od tej chwili już nie są dziećmi – maluchami, ale prawdziwymi uczniami klasy pierwszej.

    Opracowanie: /Ewa Wolan/