Rok 2020/2021

  • „Patron PZSP w Przylesiu”

    • 27 maja 2021

    Patronem PZSP w Przylesiu jest Jan Paweł II. Na terenie placówki jest specjalne miejsce, które upamiętnia tego wielkiego Polaka. W związku z obchodzoną ostatnio 101 rocznicą urodzin Papieża, przypominaliśmy dzieciom, kim był oraz dlaczego został wybrany na naszego patrona. W miejscu pamięci zostały złożone kwiaty. Nasi podopieczni mogli wysłuchać krótkiej historii dotyczącej Karola Wojtyły. Mamy nadzieję, że dzięki takim obchodom, pamięć o naszym patronie będzie przekazywana na kolejne pokolenia, które będą dumne z tej wielkiej postaci.