Rok 2021/2022

 • „Piszę, bo lubię, chcę i mogę”

  • 19 kwietnia 2022

  Taki tytuł nosi konkurs literacki organizowany, po raz czwarty przez pracowników Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.  Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół województwa opolskiego, u których stwierdzono dysleksję, dysortografię lub dysgrafię. Główny cel, który przyświecał organizatorom, to zachęcenie młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce do podejmowania prób literackich i stworzenie możliwości docenienia twórczych uzdolnień uczniów.
  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że spośród wielu nadesłanych prac, opowiadania naszych uczniów (Michała Łobodźca oraz Jakuba Mańkowskiego) otrzymały wyróżnienie. Chłopcy zostali zaproszeni na galę rozdania, w czasie której nagrody otrzymali z rąk naczelnika Wydziału Oświaty Aleksandra Iszczuka, przedstawicieli Prezydenta Opola i Wojewody opolskiego. Konkurs przebiegał pod patronatem dwóch bibliotek – Biblioteki Wojewódzkiej i Publicznej.
  Dodatkowym wyróżnieniem jest fakt, że prace naszych uczniów zostaną umieszczone w Biuletynie MCWE Opole.
  Z pewnością wyjątkowym wspomnieniem pozostanie moment, w którym praca Michała została odczytana na forum, dla wszystkich laureatów. Nie zabrakło łez wzruszenia. Jestem dumna, że mogę na co dzień współpracować z tymi młodymi, wszechstronnie utalentowanymi ludźmi.

  Anna Nowacka