Rok 2016/2017

  • Po raz kolejny „Ratujemy i uczymy ratować”

    • 14 sierpnia 2018

    21 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję przypomnieć sobie wiadomości i działania ratujące życie. Wszystko to dzięki Fundacji Jurka Owsiaka i programowi „Ratujemy i uczymy ratować”, w którym bierzemy aktywnie udział. Uczniowie praktycznie przećwiczyli wezwanie pomocy do osoby poszkodowanej, ułożenie w pozycji bocznej osoby z zachowanym oddechem oraz resuscytację krążeniowo-oddechową- czyli podtrzymanie czynności życiowych osoby nieoddychającej. Wykorzystywaliśmy do tego środki dydaktyczne pozyskane z Fundacji, m.in.: podręczniki i ćwiczenia, filmy edukacyjne i plansze z zakresu pierwszej pomocy, tekturowe telefony oraz manekiny do ćwiczeń praktycznych.
    W nauce pierwszej pomocy bardzo ważne jest przeciwdziałanie powstawaniu obaw przed jej udzieleniem, nauczenie się opanowania strachu, paniki w sytuacjach, w których czas decyduje o ludzkim życiu. Dlatego tak potrzebne jest wykształcenie odpowiednich nawyków i systematyczne utrwalanie zdobytej wiedzy. Miejmy nadzieję, że nasze dzieci nigdy nie będą musiały wykazać się znajomością udzielania pierwszej pomocy, ale gdyby znalazły się w takiej sytuacji, z pewnością staną na wysokości zadania.

    Opracowanie: /Agnieszka Mańka-Nowak, Ewa Wolan/