Rok 2020/2021

  • Podziękowania

    • 18 sierpnia 2021

    Dyrekcja i cała Społeczność Uczniowska Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu składają gorące i serdeczne podziękowania panu Wojciechowi Komarzyńskiemu Dyrektorowi opolskiego ARiMR za przekazanie do naszej placówki laptopów, powiększyły one naszą bazę szkoły i są cennym podarunkiem. Podarowane laptopy staną się mobilną pracownią komputerową. Wykorzystamy je do celów edukacyjnych, a przez to rozwiniemy umiejętności informatyczne naszych uczniów i nauczycieli.

    Dziękujemy i życzymy powodzenia w pracy i życiu osobistym.