Rok 2021/2022

  • Pomoc dla Ukrainy

    • 4 marca 2022

    Serdecznie dziękujemy za wszystkie przyniesione dary do PZSP w Przylesiu na rzecz potrzebujących z Ukrainy.
    Pragniemy podziękować wszystkim uczniom naszej szkoły oraz ich rodzicom.
    Dziękujemy za „WIELKIE SERCE”.