Rok 2017/2018

  • „Pomyśl zanim spróbujesz”

    • 27 marca 2018

    20 marca 2018r. w ramach programu „Pomyśl zanim spróbujesz” dotyczącego profilaktyki uzależnień odbyło się spotkanie edukacyjne dla rodziców prowadzone przez funkcjonariuszkę Policji z Brzegu. Tematem spotkania były zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających w tym tzw. dopalaczy. Wizyta miała charakter prewencyjny mający na celu zwrócenie uwagi na problemy, na jakie mogą być narażone ich dzieci. Niepokój rodziców i nauczycieli powinny budzić wszelkie zmiany w zachowaniu i osobowości dziecka, zmiany wyglądu i stanu zdrowia oraz zmiany nawyków.  Stąd, w opiece nad dzieckiem ważne, aby być czujnym, bacznie je obserwować  oraz uważnie słuchać tego, co mówi. Taka postawa umożliwi odczytanie sygnałów ostrzegawczych i zareagowanie w porę  na zagrożenie. Rodzice mieli możliwość zapoznania się z materiałami znajdującymi się w walizce edukacyjnej.

    MK