Rok 2019/2020

  • Prace społeczno- użyteczne

    • 30 września 2019

    W dniu 13.09.2019r. przedszkolaki uporządkowały miejsce pod tablicą upamiętniającą nadanie szkole imienia Jana Pawła II. W donicach posadziły jesienne kwiaty – wrzosy.

    Opracowała: Helena Romanowicz