Rok 2007/2008

 • Pracownia internetowa

  • 22 lutego 2018

  Od 1 września w naszej szkole funkcjonuje pracownia internetowa.
  W skład pracowni wchodzą : serwer, 9 stanowisk uczniowskich ze słuchawkami i mikrofonami oraz 1 stacja nauczyciela. Ponadto na wyposażeniu znajduje się skaner, drukarka i projektor multimedialny.
  Pracownia umożliwia wszechstronną edukację w zakresie obsługi komputerów naszych uczniów. Dostęp do Internetu sprawia, że w przyszłości nasza pracownia będzie również użyteczna popołudniami dla mieszkańców wsi Przylesie.
  Pracownia została sfinansowana przez EFS ( Europejski Fundusz Społeczny )
  a instalowaniem sprzętu oraz oprogramowaniem zajęła się firma BETA-COM.
  Opiekunem pracowni jest mgr Roman Krupa.