Rok 2019/2020

  • ,,Przedszkolaki dla Niepodległej”

    • 14 listopada 2019

    Już od najmłodszych lat, zarówno w środowisku życia rodzinnego domu jak i przedszkola, wprowadzamy dziecko w świat wartości, poszanowania polskiej tradycji i kultury. Budujemy ducha patriotyzmu i pielęgnujemy tożsamość narodową. Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Przylesiu 8 listopada 2019r. wystąpiły z programem artystycznym z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II oraz 11 listopada 2019r. w Kościele Parafialnym w Przylesiu. Papież Jan Paweł II zwykł mawiać, iż dzieci i młodzież są przyszłością świata i narodu dlatego tak ważne jest pielęgnowanie w nich ducha polskości i patriotyzmu. Dbajmy o te uczucia oraz pamięć po przodkach, którzy za naszą wolność oddali swoje własne życie.

    Opracowała: Helena Romanowicz