Rok 2018/2019

  • Przedszkolaki świętują 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

    • 13 listopada 2018

    Wychowanie młodych pokoleń w duchu wartości rozpoczyna się już w przedszkolu. Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz kształtowanie jego osobowości. U małego dziecka nie kształtuje się dojrzała postawa patriotyczna, ale nasze oddziaływania w tym względzie pozwolą stworzyć podłoże do uczuć przywiązania do własnego miasta, wsi, regionu, jego tradycji itp., czyli do tak zwanej „małej ojczyzny”, którą mały człowiek może zobaczyć, dotknąć, poczuć.
    W dniu 9 listopada 2018 r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Przylesiu wzięły udział w uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. O godzinie 11.11 odśpiewały hymn Polski oraz wygłosiły wiersze patriotyczne. Następnie zaśpiewały piosenkę pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Przedszkolaki uczestniczyły również w konkursie plastycznym pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”. Emilia Sinkowska i Adam Pieczarka za wyróżnione prace otrzymali nagrody książkowe, które wręczyła im Pani Dyrektor Marzena Kamińska. Poprzez umożliwienie dzieciom kontaktu z kulturą, literaturą i tradycjami wpływamy w znaczący sposób na przeżycia dzieci, ich zainteresowanie sprawami Ojczyzny, zaciekawienie światem i życiem ludzi.

    Opracowała : Ewa Hodór