Rok 2017/2018

 • Przedszkolna Olimpiada Sportowa

  • 24 maja 2018

  W tym roku Gminną Olimpiadę Sportową Przedszkolaków zorganizowało Publiczne Przedszkole w Przylesiu. Uczestniczyły w niej dzieci pięcioletnie i sześcioletnie z przedszkoli w : Olszance, Michałowie, Jankowicach Wielkich oraz z Przylesiu. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przylesiu, Pani Marzena Kamińska życząc wszystkim małym uczestnikom sportowej rywalizacji w ,,duchu fair play”. Następnie dzieci z przedszkola i szkoły zaprezentowały taniec olimpijski. Po tańcu rozpoczęła się ceremonia prezentacji drużyn. Zaplanowane zawody miały na celu rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci, popularyzację ,, małego sportu” przez zabawę, kształtowanie postaw prozdrowotych oraz integrację dzieci i nauczycieli z lokalnej społeczności przedszkolnej. Nad całością imprezy czuwały: Pani Ewa Hodór , Pani Helena Romanowicz , Pani Barbara Pieczarka oraz prowadzący Pan Grzegorz Galant.

  Integralną częścią zawodów były występy artystyczne przedszkolaków. W ich wykonaniu obejrzeliśmy taniec kwiatów, taniec z chusteczką oraz taniec pt.,, Epoi tai tai”. Jury w składzie: Pani Marzena Kamińska, Pani Maria Pikul, ks. Dariusz Kużawa oraz Pan Maciej Liszka bacznie obserwowało zmagania przedszkolaków.

  Nasi mali sportowcy dali z siebie wszystko. Należą im się serdeczne podziękowania przede wszystkim za wspaniałą atmosferę, do której przyczynili się również kibice. Wszyscy zawodnicy zostali uhonorowani medalami, dyplomami oraz pucharami. Nie zabrakło również pysznych kanapek, owoców i napojów ufundowanych przez sponsorów.

  Serdecznie podziękowania dla wszystkich sponsorów,
  dzięki którym możliwe było zorganizowanie takiej imprezy.

  Opracowała: Ewa Hodór