Rok 2023/2024

 • Przyroda w poezji

  • 18 kwietnia 2024

  Pod taki hasłem odbył się II Konkurs „Poetyckie Przylesie”. Jego celem jest możliwość artystycznej wypowiedzi uczniów, która jest ważnym elementem procesu dydaktycznego.

  W tym roku na scenie usłyszeliśmy 15 prezentacji. Wystąpiły dzieci i młodzież od przedszkola do klasy siódmej. Odwaga, kreatywność, talent – to wszystko towarzyszyło młodym adeptom sztuki oratoryjnej. Jury ( w składzie: dyrektor Marzena Kamińska, Olga Dąbrowska, Anna Nowacka) oceniało dobór repertuaru, wykonanie i dodatkowe walory (strój, rekwizyty).

  Konkursowicze pokazali nam wiele aspektów przyrody w poezji. Usłyszeliśmy klasyków – Adam Mickiewicz „Burza”, poetów Pokolenia Kolumbów – Krzysztof Kamil Baczyński „Na moście w Avignion”, jak i współczesnych autorów – Wisława Szymborska „Milczenie roślin”. Wśród recytowanych wierszy znalazły się pozycje z „ naszego podwórka”. Tymon Wolicki zaprezentował wiersz swojej babci, Aldony Babenko „Ogródek”, a Gabriel Buchner przedstawił wiersz własnego autorstwa ( z niewielką pomocą rodziny) „Skakun”.

  Na chwilę kwiecień rozkwitł słowem, liryką, poezją, a kwiat naszej młodzieży tak pięknie tworzył z wierszy całe bukiety. Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i zapraszamy za rok!

  Nagrodzeni:
  Kategoria klasy 0-2
  I miejsce – Gabriel Buchner
  II miejsce – Maja Cichowska
  III miejsce – Lena Marecik
  Wyróżnienie: Zofia Muszczyńska, Karolina Drożdż, Lia Wasilik
  Kategoria klasy 5-7
  I miejsce – Wiktoria Stężalska
  II miejsce – Dominik Boryczko
  III miejsce – Adam Pieczarka

  Tekst: Anna Nowacka
  Fotografie: Agnieszka Mańka-Nowak