Rok 2009/2010

  • Ratujmy Ziemię

    • 23 lutego 2018

    26 kwietnia w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylesiu odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Ratujmy Ziemię”.
    Wzięły w nim udział 2 drużyny. Z Przylesia i Olszanki. Głównym celem konkursu było wykorzystanie zdobytej na zajęciach wiedzy ekologicznej. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały na pamiątkę latawce. Podczas konkursu dzieci odpowiadały na pytania, brały udział w zabawach zręcznościowych, a na końcu zasadziły w doniczkach kwiaty, które zabrały ze sobą do domu. Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a kapitanowie plakietkę „Jestem strażnikiem przyrody”.