Rok 2017/2018

  • Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych

    • 10 maja 2018

    Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych pt. ,, Barwy ojczyste” zorganizowanego przez PP w Krzyżowicach wyróżniono pracę Emilii Sinkowskiej.
    Kolejny konkurs pt. ,, Śladami Pani Wiosny” zorganizowany przez PP w Jankowicach Wielkich i zajęcie III miejsca w grupie wiekowej 3-4 latków zdobyła Lena Dubińska, natomiast w grupie 5-6 latków III miejsce zajęła Ania Skobel.

    Serdecznie gratulujemy!