Rok 2023/2024

 • Skąd brać energię?

  • 19 lutego 2024

  Szkoła w Przylesiu gościła niedawno ekspertów, którzy przeprowadzili interesujące warsztaty „Odnawialne źródła energii”. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dzięki ciekawej formie – burzy mózgów – uczniowie odpowiadali trafnie na pytania dotyczące segregacji śmieci, źródeł pozyskiwania energii. Na własnej skórze mogli sprawdzić jak działa wiatrak, czy skąd bierze się masa energetyczna.
  Warto wiedzieć, że energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana w Polsce to: energia promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energia wytwarzana z biopaliw, a także energia otoczenia pozyskiwana przez pompy ciepła. Dwa największe źródła w naszym kraju to farmy wiatrowe i bloki opalane wyłącznie biomasą.
  Dzięki takim spotkaniom wzrasta świadomość uczniów, dotycząca dbałości o środowisko, uwrażliwienie na konieczność myślenia o naszej planecie „na przyszłość.

  Tekst i zdjęcia: Anna Nowacka