Rok 2012/2013

 • „Sołtys – nasz samorząd”

  • 13 sierpnia 2018

  17 września w ramach realizacji projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” : „Sołtys – nasz samorząd” uczniowie klas 4-6 spotkali się z Panią Sołtys wsi Przylesie, Panią Krystyną Listowską.
  Celem projektu jest poznanie funkcjonowania samorządu sołeckiego oraz zasad tworzenia i podziału funduszu sołeckiego, a także umiejętność podejmowania decyzji w drodze negocjacji i głosowania.
  Pani Sołtys odpowiedziała uczniom na wiele pytań, m.in. na temat wycinki drzew, budowy chodników we wsi, działania sołectwa, organizacji zebrań wiejskich i roli sołtysa we wsi jako funkcjonariusza publicznego.
  Realizując projekt o sołectwie dzieci przygotowują się do konstruktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności lokalnej i sąsiedzkiej.

  Tekst: /J.S./