Rok 2010/2011

  • Sprzątanie Świata 2010

    • 26 lutego 2018

    Pomysł wspólnego sprzątania powstał w 1989 roku w Australii. 40 tysięcy mieszkańców Sydney sprzątało wówczas teren portu. Wkrótce coraz więcej ludzi na świecie podjęło hasło „clean up the world”. W Polsce od 1994 roku w każdy trzeci weekend września dzieci, młodzież i dorośli wspólnie chwytają za worki na śmieci, by uporządkować swoją okolicę. W tym roku wielkie „Sprzątanie Świata” odbyło się w dniach 17-19 września. Uczniowie naszej szkoły uzbrojeni w worki na śmieci i rękawiczki sprzątali Przylesie w ramach tej akcji 17 września. Podzieliliśmy teren na rejony i posprzątaliśmy je. Co roku obserwujemy, że wieś jest coraz piękniejsza i czystsza, mieszkańcy korzystają z kontenerów na śmieci i bardzo dbają o otoczenie swoich domów.