Rok 2015/2016

  • „ŚWIAT GARMANNA”

    • 28 sierpnia 2018

    8 października w ramach Internetowego Teatru TVP dla szkół uczniowie klasy 4 obejrzeli spektakl Teatru BAJ w Warszawie pod tytułem „Świat Garmanna” w reżyserii Ewy Piotrowskiej, który został zrealizowany na podstawie książek: „Lato Garmanna”, „Ulica Garmanna” i „Garmanns Hemmelighet” („Sekret Garmanna”) Stiana Hole – współczesnego norweskiego grafika i autora książek dla dzieci.
    Sztuka podzielona na etapy życia Garmanna zaczyna się w chwili pójścia chłopca do szkoły, a podwórko niesie kolejne doświadczenia. Potem Garmann musi odnaleźć swoje miejsce w grupie, następnie przychodzi pora na przyjaźń i pierwszą miłość. Pojawiają się trudne pytania o lęk, przemijanie, o przyjaźń i miłość, które nie są zarezerwowane tylko dla dorosłych. Widzenie świata zmienia się w miarę, jak chłopiec dorasta i poszerza się krąg jego doświadczeń. Dialog ze światem, oswajanie poprzez poznawanie, pomagają uwolnić się od lęków oraz barier, jakie w nas rosną w zetknięciu z rzeczywistością.

    Opracowanie: /Janina Skrzypczak/