Rok 2009/2010

 • Szafki dla uczniów

  • 23 lutego 2018

  W trosce o zdrowie uczniów, codziennie dźwigających na swoich barkach ciężkie tornistry, podpisano nowelizację rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe przepisy zakładają możliwość zostawiania w szkołach podręczników i przyborów szkolnych, które nie będą potrzebne uczniom w domu.Zależność pomiędzy wagą tornistrów noszonych przez dzieci a skłonnością do wad postawy jest mocno niepokojąca. Według specjalistów, dużym zagrożeniem dla prawidłowej postawy, oprócz nawyków nieprawidłowego siedzenia i stania, czy braku ruchu, może być także długotrwałe i niesymetryczne obciążenie ciała. Polscy uczniowie noszą w plecakach zdecydowanie za dużo książek i przyborów. W styczniu do naszej szkoły dostarczono szafki dla uczniów.
  Szafki zostały zakupione przez Rodziców, za co Dyrekcja i uczniowie składają serdeczne podziękowanie.
  Mamy nadzieję, że szafki będą dobrze służyły dzieciom i dzięki temu zapanuje ład i porządek, a tornistry naszych dzieci zostaną odciążone.
  Proszę wszystkich o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z szafek.