Rok 2019/2020

  • W trosce o bezpieczeństwo

    • 30 września 2019

    Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dziecka jest jednym z podstawowych zadań każdego rodzica i opiekuna. W naszym przedszkolu prowadzimy szereg działań sprzyjających kształtowaniu u dzieci nawyków w tym zakresie. Już od pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu staramy się wpajać nawyki bezpieczeństwa. 19 września 2019r. w Publicznym Przedszkolu w Przylesiu odbyło się spotkanie ze st. post. Magdaleną Szetelnicką oraz sierż. Bartłomiejem Drozd z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. W czasie wizyty naszym przedszkolu pani policjantka omówiła zasady zachowania się podczas kontaktów z obcymi osobami i co robić w przypadku zagubienia się oraz jak bezpiecznie poruszać się po ulicy, podróżować samochodem, bawić się w przedszkolu i w domu. Dzieci z dużym zaciekawieniem słuchały opowieści zaproszonych gości. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia policyjnego radiowozu. Niesamowitym wrażeniem była wycieczka na pobliskie skrzyżowanie i przechodzenie przez jezdnię pod okiem policjanta i policjantki. To było duże doświadczenie dla maluchów i starszaków. Na koniec spotkania dzieci wręczyły gościom dyplom ,,Przyjaciel przedszkola” i zaśpiewały piosenkę.

    Opracowała: Helena Romanowicz