Rok 2022/2023

 • Witaj Maj, Trzeci Maj…

  • 1 maja 2023

  W przeddzień rozpoczynającego się długiego weekendu majowego, uczniowie klasy 5 i 6 zaprosili całą społeczność szkolną i przedszkolną na obrady sejmiku uczniowskiego. Tematem obrad stały się obchody uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.
  Marszałek sejmiku celnie zauważył: „Zazwyczaj nas młodych nudzą takie uroczystości i rocznice, ale czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju?”
  Dzięki naszym Młodym Artystom, przenieśliśmy się do chwili złożenia przysięgi przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zatrzymaliśmy się nad zagadnieniem czym właściwie jest konstytucja, dlaczego ma dla nas Polaków, tak ogromne znaczenie.
  Mówiliśmy o wolności, którą każdy „kocha i rozumie”, o narodzie, czyli nas Polakach, żyjących teraz, o ojczyźnie, czyli nas samych, o naszych młodych sercach. Mówiliśmy tak, by każdy mógł w tych słowach znaleźć coś dla siebie, wszakże „naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.”
  Głównym celem naszej akademii było propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, zwrócenie uwagi na treści patriotyczne i obywatelskie oraz kształtowanie poczucia przynależności do narodu.
  Miejmy nadzieję, że udało nam się po raz kolejny zasiać ziarenko patriotyzmu w sercach przyszłości naszego kraju.

  Anna Nowacka