Rok 2009/2010

  • Witaj szkoło

    • 23 lutego 2018

    Podobnie jak w całej Polsce, również w Przylesiu 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny.