Rok 2018/2019

  • Wycieczka do Łambinowic

    • 19 lutego 2019

    W ramach wychowania patriotycznego 19 października 2018 roku uczniowie klasy 7 wzięli udział w wycieczce do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Podczas II wojny światowej władze hitlerowskie zorganizowały w Lamsdorf jeden z największych kompleksów obozów jenieckich na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych dla szeregowców i podoficerów, chociaż przebywali w nim także jeńcy cywilni. Około 40 tysięcy z nich zmarło i zginęło. Uczniowie obejrzeli prelekcję filmu o Lamsdorf, zwiedzili muzeum, a następnie odwiedzili cmentarz i pomniki znajdujące się na jego terenie.