Rok 2011/2012

 • Wycieczka do Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”

  • 5 marca 2018

  W dniach 6 i 7 października grupa uczniów z klas V i VI razem z panią Janiną Skrzypczak wzięła udział w wycieczce edukacyjnej w ramach projektu „Równamy do najlepszych!”
  Podczas wycieczki wędrowaliśmy po Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”. Byliśmy w Miliczu i w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krośnicach. Wzięliśmy udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych ptakom i drzewom, w tym gatunkom występującym na terenie tego Parku.
  Stawy krośnickie stanowią cenne siedlisko przyrodnicze, z którego korzystają rzadkie ptaki wodno-błotne np. bieliki, myszołowy, zimorodki, perkozy i wiele gatunków kaczek; taflę wody wielu stawów na osłoniętych i spokojniejszych miejscach porasta zwartym kobiercem chroniona paproć wodna – salwinia pływająca, zaś na groblach rosną okazałe i sędziwe dęby szypułkowe, z których kilka posiada status pomnika przyrody. Licznie występują płazy i gady, a w podmokłych lasach żyją jelenie, dziki, jenoty i kuny. Polowanie z lornetką na kormorany i bociany w ich naturalnych siedliskach było bardzo ciekawe.
  Obejrzeliśmy też film przyrodniczy „Rytmy natury”, a w parku Krajobrazowym w Miliczu byliśmy w ostoi koników polskich. Koniki polskie są jedyną rodzimą prymitywną rasą koni wywodzącą się bezpośrednio od dzikich koni wschodnioeuropejskich czyli tarpanów. Pod względem pokroju i innych cech są najbardziej zbliżone do swoich przodków.
  Bogata oferta wycieczki dała nam możliwość podziwiania skarbów Doliny Baryczy, a zajęcia praktyczne bardzo wzbogaciły naszą wiedzę z dziedziny edukacji ekologicznej.

  Tekst: /J.S/