Rok 2010/2011

  • WYCIECZKA DO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

    • 1 marca 2018

    27 kwietnia dzieci z naszego przedszkola były na wycieczce w miejscowości Gać w Zakładzie Gospodarowania Odpadami.
    Przedszkolaki zapoznały się ze sposobem gromadzenia, przechowywania i utylizowania odpadów. Poszerzyły wiadomości z zakresu ochrony środowiska. W czytelny i jasny sposób dowiedziały się o korzyściach wynikających z segregacji śmieci.

    Tekst: /H.R./