Rok 2008/2009

  • Wycieczka na Zamk Piastów Śląskich w Brzegu

    • 23 lutego 2018

    16 września klasy I – III i 3 października klasy IV – VI pod opieką swoich wychowawców wybrali się na Zamk Piastów Śląskich w Brzegu na wystawę Przyrodniczo – Łowiecką, która została zorganizowana z okazji 85 lecia Polskiego Związku Łowieckiego.
    Przewodnik barwnie i pięknie opowiadał nam o ciekawych Kazach zwierząt i ptaków leśnych. Ekspozycja obejmowała zarówno zwierzęta i ptaki żyjące w naszej okolicy, jak i trofea myśliwych upolowane na Syberii i innych regionach świata. Eksponaty umieszczono w ich środowisku, co dało wrażenie, że jesteśmy na łące, nad wodą, czy w lesie. Obejrzeliśmy także wiele zdjąć z polowań i spotkań członków kół łowieckich. Wystawa została zaprezentowana, by zachęcić dzieci i młodzież do zainteresowania się przyrodą i jej ochroną, a także aby wyjaśnić uczniom sens łowiectwa, które powinno być tylko mądrą selekcją, a nie polowaniem dla zabijania.