Rok 2008/2009

  • Wyjazd do kina

    • 23 lutego 2018

    18 lutego 34 uczniów klas I – III pod opieką swoich wychowawczyń wyjechało do kina „Cinema City Korona” we Wrocławiu, gdzie uczestniczyli w seansie filmowym „Cziłała z Beverly Hills”.
    W drodze powrotnej do Przylesia długo trwała wymiana wrażeń po obejrzeniu filmu. Wszyscy wyrazili chęć wyjazdu na kolejny film.