Rok 2016/2017

 • Z wizytą u strażaków

  • 22 sierpnia 2018

  Wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. Przed remizą strażacką czekali na przedszkolaków ubrani w stroje strażackie Naczelnik OSP w Przylesiu Pan Rafał Krężel oraz zastępca Naczelnika Pan Krzysztof Mizera oraz strażak Edward Mizera. Na początku spotkania, które odbyło się 15 maja, Pan Rafał Krężel zapoznał dzieci z historią powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu. Przedszkolaki dowiedziały się ,że Ochotnicza Straż Pożarna istnieje już ponad 70 lat, pierwszym komendantem był Pan Jan Hebda. Transport na miejsce pożaru odbywał się furmanką konną na wezwanie ręcznej syreny. Następnie przedstawiciele straży zaprezentowali naszym wychowankom ubrania specjalne, sprzęt do akcji ratowniczo – gaśniczych. Dzieci z wielką radością przymierzały hełm i mogły usiąść w czerwonym wozie, aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Przedszkolaki poznały wyposażenie samochodu gaśniczego oraz sprzęt ratownictwa medycznego. Dowiedziały się, że strażak musi być odważny i silny, że poza akcjami gaszenia pożaru strażacy jeżdżą również do wypadków drogowych i pomagają poszkodowanym. Udzielają także pomocy w katastrofach i klęskach żywiołowych, ratują ludzi, gdy zagraża im niebezpieczeństwo, a często narażają własne życie, by ratować innych.
  Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem podczas którego nabyły cenną wiedzę. Duża część dzieci postanowiła zostać w przyszłości strażakiem. Z ich ust padały słowa: „Jak będę duży, to zostanę strażakiem”. Dzięki takim spotkaniom dzieci poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka, wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo, szanują trudną pracę strażaka, kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach, zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.
  Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom i wręczyły dyplom.

  Dziękujemy serdecznie Panu Rafałowi Krężel,
  Panu Edwardowi Mizera oraz Panu Krzysztofowi Mizera

  za okazana pomoc w realizacji założonych celów Publicznego Przedszkola w Przylesiu
  oraz za poświęcony czas.
  Spotkanie z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.
  Wszystkim strażakom życzymy wytrwałości w codziennych zmaganiach z przeciwieństwami losu.

  Opracowanie: /Helena Romanowicz, Ewa Hodór /