Rok 2018/2019

  • ZAJĘCIA OTWARTE

    • 28 listopada 2018

    Jedną z form współpracy z rodzicami są zajęcia otwarte, które w grupie młodszej odbyły się 22.11.2018r., a w grupie starszej 27.11.2018r.. tematem zajęć w grupie młodszej to ,, Zabawy badawcze wodą” natomiast tematem w grupie starszej było ,, Wprowadzenie wielkiej i małej litery K,k”.

    Rodzice mieli możliwość zaobserwowania swojego dziecka podczas zajęć przedszkolnych.

    Opracowała: Helena Romanowicz, Ewa Hodór