Rok 2009/2010

 • Andrzejki

  • 23 lutego 2018

  30 listopada w naszej szkole została zorganizowana zabawa andrzejkowa.
  Andrzejki – dzień świętego Andrzeja Apostoła. W Polsce, w wigilię tego dnia lub w tym dniu, w zależności od regionu, wróży się przyszłość. Do najbardziej znanych wróżb andrzejkowych należy oczywiście lanie roztopionego wosku na wodę. Wosk można lać bezpośrednio lub przez dziurkę od klucza. Na podstawie kształtu woskowej figurki lub kształtu cienia rzucanego przez nią przewidujemy przyszłość lejącego. Większość wróżb andrzejkowych ma na celu przepowiedzenie, która z panien pierwsza wyjdzie za mąż.
  Udekorowane klasy, odświętne stroje i dobry humor zapewniły świetną zabawę. Zgodnie z tradycją odbyło się lanie wosku i inne wróżby andrzejkowe, a także konkursy i tańce.

  Z dniem św. Andrzeja związane są przysłowia:

  Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze.
  Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze.
  Której but na progu stanie – pierwsza panna na wydanie.
  Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie zima zła.
  Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi są bez błota.
  Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.