Rok 2020/2021

  • Dzień Matki

    • 27 maja 2021

    „Dzień Matki w Publicznym Przedszkolu w Przylesiu”

    Dzień Matki to dla nas, wychowawców, bardzo duże wyzwanie. Zawsze staramy się jak najlepiej przygotować dzieci do obchodzenia tego święta. Przygotowanie polega nie tylko na stworzeniu części artystycznej, w której dzieci będą mogły zaprezentować rodzicom przygotowane wiersze i piosenki. Istotne jest dla nas także uświadomienie najmłodszym, jak ważni są rodzice i opiekunowie oraz jaką odgrywają rolę w poznawaniu przez nich świata. Dzięki temu, przedszkolaki chętnie biorą udział w przygotowaniach do tego dnia, starają się jak najlepiej zaprezentować aby w taki sposób wyrazić wdzięczność swoim rodzicom i opiekunom za ogrom pracy wkładany każdego dnia w ich wychowanie. W tym roku także przygotowaliśmy program artystyczny. Przedszkolaki śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz prezentowały taniec z chusteczkami do muzyki poważnej. To był wspaniały dzień.

    Opracowała:
H. R.
E. H.